அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக் கூட அங்கத்தவர்களுக்கான முக்கிய அறிவித்தல்

 
30.11.2023 அங்கத்தவர்களுக்கான விளக்கக் கூட்டம் ஒன்றை அன்னை பூபதி தமிழ் கலைக்கூட தலைமை நிருவாகம்  சனி 02.12.2023 மணி 09:45 ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த வேளையில், எமது வளாகத்தின் செயற்பாடுகளை குழப்பும் கபட நோக்கோடு சமூகவிரோதச் செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களின் பின்புலம் தெரியாமல் எவ்வித அடிப்படையுமற்ற போலிப் பரப்புரைகளுக்கு பலியாகாது அங்கத்தவர்களைப் பொறுப்போடும் நிதானத்துடனும் நடந்து கொள்ளுமாறு பணிவன்போடு வேண்டுகிறோம்.

 

Text
10.11.2023 கட்டளையும் கையகப்படுத்தலும் உடைப்பு நடவடிக்கைகளும் அல்ல, புரிந்துணர்வுடன் இணைந்த செயற்பாடே தேசியத்துக்கு வலுச் சேர்க்கும்! Video
10.11.2023 Rettslig oppførsel og Moralsk oppførsel NORSK Video
05.11.2023 பாகம்4  அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
செயற்பாடுகளும் – திட்ட வரையறைகளும் -4
Lyd
03.11.2023 26.10.2023 தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினரால் வழங்கப்பட்ட உண்மைக்குப் புறம்பான தகவலை எமது வளாகம் முற்றிலும் நிராகரிக்கிறது..
அறிவித்தல்
Text
03.11.2023 அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தின் செயற்பாடுகள் யாப்பு மேம்படுத்தலூடாக – பாகம் 2 Video
01.11.20 பாகம் -1,2,3 இணைத்த ஒலி வடிவம் அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
செயற்பாடுகளும் – திட்ட வரையறைகளும்
Lyd
30.10.2023 பாகம்1  அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
செயற்பாடுகளும் – திட்ட வரையறைகளும் -1
Lyd
30.10.2023 பாகம்- 2  அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம் செயற்பாடுகளும் – திட்ட வரையறைகளும் -2

 

Lyd
30.10.2023 பாகம் – 3  அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம் செயற்பாடுகளும் – திட்ட வரையறைகளும் -3

 

Lyd
30.10.2023 அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் நோர்வே பூராகவும் பரந்து விரிந்து பல கிளைகளைப்
பரப்பி இன்று பெருவிருட்சமாக வியாபித்து நின்று தனது பணிகளை செயற்பாடுகளும் – திட்ட வரையறைகளும்
Text
28.10.2023 அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தின் செயற்பாடுகள் யாப்பு மேம்படுத்தலூடாக – பாகம்1 Video
26.10.2023

அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக் கூட அங்கத்தவர்களுக்கான முக்கிய அறிவித்தல்

அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக் கூட அங்கத்தவர்களுக்கான முக்கிய அறிவித்தல் எமது கலைக் கூடத்தின் பெற்றார் சார்பாக கூட்டங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதாக பொதுவெளியில் போலியான கூட்டங்கள் சிலவற்றைச் சில … Continue reading

Text
23.09.2023 23.09 நடந்த றொம்மன் பெற்றோர் தகவல் கூட்டத்திற்குப் பின்னர் சில பெற்றோர்கள் பொதுவெளித்தளங்களில் பொய்ப்பரப்பரையை எழுதி வருகின்றனர்
பெற்றோர் குழு கடிதம் – றொம்மன் பெற்றோருக்கு
Text
30.08.2023 அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தின் தொய்யன் வளாகம் – சுற்றறிக்கை Text
யாப்பு

வளாகங்களின் யாப்பு வடிவம்

Text