லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

அறிவித்தல்

01.06.2023
வாராந்தத் தகவல் கிழமை 22 – 2023 – அனைத்துலக ஆண்டிறுதித் தேர்வு 2023
வணக்கம், இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்: Ukas info for uke 22-2023 பெற்றோருக்கான வாராந்த

வணக்கம்,

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்: Ukas info for uke 22-2023

 1. பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 22-2023

 

உள்ளடக்கம்

 • கல்வி – பாடசாலை 09:30
 • இவ்வாரம் ஆண்டிறுதித் தேர்வு நடைபெறும்.
 • கலை
 • அனைத்துலக அறிவாடல் போட்டி 2023
 • சிற்றுண்டிச்சாலை
 • நிதி 2023
 • புதிதாக இணைந்த மாணவர்களுக்கு அன்னை மின்னஞ்சல் பற்றிய தகவல்.
 • கோடைகால ஒன்றுகூடல் 10.06.2023
 • விளையாட்டுப்போட்டி 2023 – பயிற்சி நாட்கள் விபரம்

 

முக்கிய கவனம்!!

 1. மாணவர்கள் வெளியில் பயன்படுத்தும் காலணிகளைக் கழற்றி கட்டிடத்தினுள் பயன்படுத்தக்கூடிய காலணிகளையும் கொண்டுவருதல் மிக முக்கியம்.
 2. கற்பித்தல் நேரங்களில் கீழ்க்கட்டிடத்தினுள் எந்தப் பெற்றோரும் காத்திருப்பதற்கு ஒப்புதல் இல்லை.
 3. பாடசாலையில் தீப்பிடித்ததற்கான அறிகுறியை அறிவிக்கும் அபாயமணி ஒலிக்கும்பட்சத்தில் (brannalarm)> அனைவரும் கட் டிடங்களிலிருந்து தாமதமெதுவுமின்றி வெளியேறவேண்டும். அனைவரும் அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil, ambulanse osv) வாகனத்தரிப்பிடத்திலுள்ள கொடிக்கம்பத்தினருகே ஒன்றுகூடவேண்டும்.

வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களை வெளியே கூட்டிவருவது ஆசிரியர்களின் பொறுப்பாகும். பெற்றோர்கள் வகுப்பறை நோக்கிச் செல்வதற்கு அனுமதியில்லை.

எப்பொழுதும் வாகனங்களை அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil,politibil, ambulanse osv) நிற்பாட்டுதல் அவசியமென்பதை நினைவிற்கொள்க!

 

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.

நன்றி.

 

இங்ஙனம்
நிர்வாகம்
அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்

25.05.2023
வாராந்தத் தகவல் கிழமை 21 – 2023
வணக்கம், இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்: பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 21-2023  

வணக்கம்,

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

 1. பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 21-2023

 

உள்ளடக்கம்

 • மே 18 – இனவழிப்புநாள் நினைவுகூரல் உணர்வுபூர்வமாக இடம்பெற்றது.
 • கலை – 28.05.2023 தேர்வுகள் விபரம்.
 • கல்வி – பாடசாலை 09:30 – தேர்வுகள் விபரம்.
 • ஆண்டிறுதித் தேர்வு 2023
 • அனைத்துலக அறிவாடல் போட்டி 2023
 • சிற்றுண்டிச்சாலை
 • நிதி 2023
 • கோடைகால ஒன்றுகூடல் 10.06.2023
 • விளையாட்டுப்போட்டி 2023 – விளையாட்டுகள் விபரம்

 

 1. அனைத்து மாணவர்களும் பதிவுகள் செய்யவேண்டும். பதிவு செய்யப்படும் விளையாட்டுகளில் மட்டுமே மாணவர்கள் இணைக்கப்படுவார்கள்.

 

விளையாட்டுப் போட்டிக்கான முன்பதிவுப் படிவம். இதனை அழுத்தவும்: https://www.poopathi.no/aptk/sport/

 

 1. விளையாட்டுப்போட்டி 2023

மாணவர்கள் இவ் விளையாட்டுப்போட்டியில் கலந்துகொள்வதற்கு முன் Tamilsk Barn og Ungdom Idrettsklubb (TBUK) இல் உறுப்பினராகப் பதிவுசெய்தல் வேண்டும்.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedlemskap.nif.no%2FStart%2FIndex%2F202173&data=05%7C01%7C%7Ca154832d2c9f4817bed708db2558a6d2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638144834904444778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Klvv35RtEKfLqfl%2F6agDsKiC0NWOncH1RqZLHYUk3ms%3D&reserved=0

தங்கள் பிள்ளைகள் அனைவரையும் இந்த இணைப்பை அழுத்திப்பதிவு செய்யுங்கள். உறுப்பினராகப் பதிவதில் ஏதாவது சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால் எம்மோடு தொடர்புகொள்ளவும்.

 

முக்கிய கவனம்!!

 1. மாணவர்கள் வெளியில் பயன்படுத்தும் காலணிகளைக் கழற்றி கட்டிடத்தினுள் பயன்படுத்தக்கூடிய காலணிகளையும் கொண்டுவருதல் மிக முக்கியம்.
 2. கற்பித்தல் நேரங்களில் கீழ்க்கட்டிடத்தினுள் எந்தப் பெற்றோரும் காத்திருப்பதற்கு ஒப்புதல் இல்லை.
 3. பாடசாலையில் தீப்பிடித்ததற்கான அறிகுறியை அறிவிக்கும் அபாயமணி ஒலிக்கும்பட்சத்தில் (brannalarm)> அனைவரும் கட் டிடங்களிலிருந்து தாமதமெதுவுமின்றி வெளியேறவேண்டும். அனைவரும் அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil, ambulanse osv) வாகனத்தரிப்பிடத்திலுள்ள கொடிக்கம்பத்தினருகே ஒன்றுகூடவேண்டும்.

வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களை வெளியே கூட்டிவருவது ஆசிரியர்களின் பொறுப்பாகும். பெற்றோர்கள் வகுப்பறை நோக்கிச் செல்வதற்கு அனுமதியில்லை.

எப்பொழுதும் வாகனங்களை அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil,politibil, ambulanse osv) நிற்பாட்டுதல் அவசியமென்பதை நினைவிற்கொள்க!

 

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.

நன்றி.

 

இங்ஙனம்
நிர்வாகம்
அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்

Ukas info for uke 21-2023

21.05.2023
விளையாட்டுப் போட்டி 2023இற்கான பதிவுகள் பற்றிய முக்கிய தகவல்.
வணக்கம், இணைப்பு 1: விளையாட்டுப் போட்டி 2023 இற்கான விதிமுறைகள். விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான

வணக்கம்,

இணைப்பு 1:

விளையாட்டுப் போட்டி 2023 இற்கான விதிமுறைகள்.

விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகளை முழுமையாகப் படித்து விளங்கிய பின்பு  முன்பதிவுகளை மேற்கொள்ளவும்.

 

இணைப்பு 2:

பிறந்த ஆண்டுகளும் அதற்கான விளையாட்டுகளும்.

 

முன்பதிவு பற்றிய விபரமும் அதற்குரிய படிவமும்.

 

 1. முன்பதிவுக்கான முடிவுத் திகதி 31.05.2023 – பிள்ளைகளுடன் கலந்தாலோசித்து விளையாட்டுகளைத் தெரிவுசெய்து தெளிவான முடிவு எடுத்தபின்பு விளையாட்டுகளைத் பதிவுசெய்யவும். பதிவு மேற்கொண்ட பின்பு மாற்றங்கள் செய்ய ஒப்புதல் இல்லை. முடிவுத் திகதிக்குப் பின் எந்த ஒரு பதிவும் ஏற்கொள்ளப்படமாட்டாது.

 

 1. பதிவுக்கான படிவ இணைப்பை அழுத்திய பின்பு தமது குடும்ப எண்ணைப் பதிவுசெய்து தான் அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லமுடியும்.

 

 1. ஒரு குடும்ப இலக்கத்திற்காக ஒரு தடவை மட்டுமே பதிவுகள் மேற்கொள்ளல் வேண்டும். தவறாகப் பதியப்பட்டு இரண்டாவது தடவை பதியவேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் உடனே வளாக விளையாட்டுப் பொறுப்பாளருடன் தொடர்புகொண்ட பின் பதிவினை மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.

 

 1. குடும்ப எண் பதியும்போது ”Not Found” என்று தகவல் கிடைத்தால் அதற்கான காரணங்கள்…இவைகளாக இருக்கலாம். இதில் ஒன்றாக இருந்தாலும் பதிவுகளை மேற்கொள்ள முடியாது.

 

 • குடும்ப எண் – அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தில் முழுமுமையான உறுப்பினர் உரிமை பெறவில்லை – விரைவில் கணக்காளரைத் தொடர்புகொள்ளவும். jude@annai.no

 

 • TBUK – இல் தங்கள் பிள்ளைகளை இன்னும் பதிந்து கட்டணம் செலுத்தவில்லை. 2017ஆம், 2018ஆம் மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசம். இவ்வாண்டு பிறந்த பிள்ளைகளுடன் உடன்பிறந்த பிள்ளைகள் இருப்பின், அவர்களையும் பதிவுகள் மேற்கொள்ள முடியாமல் போகலாம். உறுதிசெய்ய விளையாட்டுப் பொறுப்பாளருடன் தொடர்புகொள்ளவும். danshiyas@annai.no

 

 • தாங்கள் அழுத்திய குடும்ப எண் தவறாகும்.

 

 1. சிலவேளை 2017,2018 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்களுக்காக அந்தக் குடும்ப எண்ணுடன் பதிவுசெய்யக் கூடியதாக இருந்து அவர்களின் உடன்பிறந்தவர்கள் TBUK-வில் கட்டணம் செலுத்தாமல் பதிவுசெய்திருந்தால் அவர்கள் எமது பதிவில் நீக்கப்படுவார்கள்.

 

 1. ஒரு மாணவன் எத்தனை விளையாட்டுகளில் பதிவு செய்யலாம்?

 

 • 2017,2018 மற்றும் 2019 பிறந்த மாணவர்கள் – வழங்கப்பட்ட 2 விளையாட்டுகளிலும் பங்கேற்கலாம்.

 

 • 2016 முதல் 2007 வரையுள்ள மாணவர்கள் – வழங்கப்பட்ட தனி விளையாடுகளுள் 3 விளையாடுகளைத் தெரிவுசெய்யலாம். தவறுதலாக 3இற்கு மேற்பட்ட விளையாட்டுகளைப் பதிவுசெய்திருந்தால் அதில் எந்த விளையாட்டினை நீக்கவேண்டுமென பதிவுசெய்த உடனே விளையாட்டுப்பொறுப்பாளருக்குத் தகவல் வழங்கல் வேண்டும். தவறினால் 3இற்கும் மேலதிகமாகப் பதிவாகியிருக்கும் விளையாட்டில் ஏதாவது ஒன்று நீக்கப்படும்.

 

 1. குழுநிலை விளையாட்டுகள் – 2012 முதல் 2007 பிறந்தவர்கள் வரை விரும்பினால் அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் பங்கேற்கலாம். பதிவுமேற்கொண்டவர்கள் மட்டுமே இணைக்கப்படுவர்.

விளையாட்டுப் போட்டிக்கான பதிவுளை மேற்கொள்ள இந்த இணைப்பை அழுத்தவும்: https://www.poopathi.no/aptk/sport/

 

மேலதிக விபரம் தேவைப்படின் எம்மைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

 

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.

நன்றி.

APTK Lørenskog og Veitvet_Sportsregler_2023

Oversikt over fødselsår og leker for sports 2023

இங்ஙனம்
நிர்வாகம்
அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்

17.05.2023
வாராந்தத் தகவல் கிழமை 20 – 2023 – மே 18 – இனவழிப்புநாள் நினைவுகூரல்
வணக்கம்,   இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்: பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 20-2023

வணக்கம்,

 

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

 1. பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 20-2023

உள்ளடக்கம்

 • மே 17.– வாழ்த்துகள்
 • கல்வி – பாடசாலை 09:30 – தேர்வுகள் விபரம்.
 • மே 18 – இனவழிப்புநாள் நினைவுகூரல் 20.05.2023
 • ஆண்டிறுதித் தேர்வு 2023
 • கலை – வழமையான நேரத்தில் நடைபெறும்.
 • சிற்றுண்டிச்சாலை
 • நிதி 2023
 • கோடைகால ஒன்றுகூடல் 10.06.2023
 • விளையாட்டுப்போட்டி 2023 – விளையாட்டுகள் விபரம்
 • அனைத்துலக அறிவாடல் போட்டி 2023

 

 1. இது மாணவர்கள் தங்கள் சட்டைப் பையில்/தெறியில் தாங்கிச் செல்லும் “மே 18” பட்டி!வெளியீடு 2019: நோர்வே அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம்

 

 1. விளையாட்டுப்போட்டி 2023

மாணவர்கள் இவ் விளையாட்டுப்போட்டியில் கலந்துகொள்வதற்கு முன் Tamilsk Barn og Ungdom Idrettsklubb (TBUK) இல் உறுப்பினராகப் பதிவுசெய்தல் வேண்டும்.
முக்கிய கவனம்!!

 1. மாணவர்கள் வெளியில் பயன்படுத்தும் காலணிகளைக் கழற்றி கட்டிடத்தினுள் பயன்படுத்தக்கூடிய காலணிகளையும் கொண்டுவருதல் மிக முக்கியம்.
 2. கற்பித்தல் நேரங்களில் கீழ்க்கட்டிடத்தினுள் எந்தப் பெற்றோரும் காத்திருப்பதற்கு ஒப்புதல் இல்லை.
 3. பாடசாலையில் தீப்பிடித்ததற்கான அறிகுறியை அறிவிக்கும் அபாயமணி ஒலிக்கும்பட்சத்தில் (brannalarm)> அனைவரும் கட் டிடங்களிலிருந்து தாமதமெதுவுமின்றி வெளியேறவேண்டும். அனைவரும் அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil, ambulanse osv) வாகனத்தரிப்பிடத்திலுள்ள கொடிக்கம்பத்தினருகே ஒன்றுகூடவேண்டும்.

வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களை வெளியே கூட்டிவருவது ஆசிரியர்களின் பொறுப்பாகும். பெற்றோர்கள் வகுப்பறை நோக்கிச் செல்வதற்கு அனுமதியில்லை.

எப்பொழுதும் வாகனங்களை அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil,politibil, ambulanse osv) நிற்பாட்டுதல் அவசியமென்பதை நினைவிற்கொள்க!

 

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.

நன்றி.

இங்ஙனம்
நிர்வாகம்
அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்

Ukas info for uke 20-2023

11.05.2023
வாராந்தத் தகவல் கிழமை 19 – 2023
வணக்கம்,   இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:   பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண்.

வணக்கம்,

 

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

 

 1. பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 19-2023

உள்ளடக்கம்

 • கல்வி – பாடசாலை 09:30 – தேர்வுகள் விபரம்.
 • ஆண்டிறுதித் தேர்வு 2023
 • கலை – வழமையான நேரத்தில் நடைபெறும்.
 • சிற்றுண்டிச்சாலை
 • நிதி 2023
 • கோடைகால ஒன்றுகூடல் 10.06.2023
 • விளையாட்டுப்போட்டி 2023 – விளையாட்டுகள் விபரம்
 • மே 18 – இனவழிப்புநாள் நினைவுகூரல் 20.05.2023
 • அனைத்துலக அறிவாடல் போட்டி 2023

 

 1. விளையாட்டுப்போட்டி 2023

மாணவர்கள் இவ் விளையாட்டுப்போட்டியில் கலந்துகொள்வதற்கு முன் Tamilsk Barn og Ungdom Idrettsklubb (TBUK) இல் உறுப்பினராகப் பதிவுசெய்தல் வேண்டும்.
முக்கிய கவனம்!!

 1. மாணவர்கள் வெளியில் பயன்படுத்தும் காலணிகளைக் கழற்றி கட்டிடத்தினுள் பயன்படுத்தக்கூடிய காலணிகளையும் கொண்டுவருதல் மிக முக்கியம்.
 2. கற்பித்தல் நேரங்களில் கீழ்க்கட்டிடத்தினுள் எந்தப் பெற்றோரும் காத்திருப்பதற்கு ஒப்புதல் இல்லை.
 3. பாடசாலையில் தீப்பிடித்ததற்கான அறிகுறியை அறிவிக்கும் அபாயமணி ஒலிக்கும்பட்சத்தில் (brannalarm)> அனைவரும் கட் டிடங்களிலிருந்து தாமதமெதுவுமின்றி வெளியேறவேண்டும். அனைவரும் அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil, ambulanse osv) வாகனத்தரிப்பிடத்திலுள்ள கொடிக்கம்பத்தினருகே ஒன்றுகூடவேண்டும்.

வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களை வெளியே கூட்டிவருவது ஆசிரியர்களின் பொறுப்பாகும். பெற்றோர்கள் வகுப்பறை நோக்கிச் செல்வதற்கு அனுமதியில்லை.

எப்பொழுதும் வாகனங்களை அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil,politibil, ambulanse osv) நிற்பாட்டுதல் அவசியமென்பதை நினைவிற்கொள்க!

 

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.

நன்றி.

இங்ஙனம்
நிர்வாகம்
அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்

 

Ukas info for uke 19-2023

04.05.2023
வாராந்தத் தகவல் கிழமை 18 – 2023 அனைத்துலக ஆண்டிறுதிப் புலன்மொழித்தேர்வு 06.05.2023
வணக்கம், இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்: பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 18-2023 உள்ளடக்கம்

வணக்கம்,

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

 1. பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 18-2023

உள்ளடக்கம்

 • கல்வி – பாடசாலை 09:30 – அனைத்துலக ஆண்டிறுதிப் புலன்மொழித் தேர்வு
 • ஆண்டிறுதித் தேர்வு 2023
 • கலை – வழமையான நேரத்தில் நடைபெறும்.
 • சிற்றுண்டிச்சாலை
 • நிதி 2023
 • கோடைகால ஒன்றுகூடல் 10.06.2023
 • விளையாட்டுப்போட்டி 2023 – தகவல்
 • நிர்வாகத் தெரிவு 2023 – சிறப்பு ஆண்டுக்கூட்டம் 09.09.2023
 • அனைத்துலக அறிவாடல் போட்டி 2023

 

 1. விளையாட்டுப்போட்டி 2023

மாணவர்கள் இவ் விளையாட்டுப்போட்டியில் கலந்துகொள்வதற்கு முன் Tamilsk Barn og Ungdom Idrettsklubb (TBUK) இல் உறுப்பினராகப் பதிவுசெய்தல் வேண்டும்.
முக்கிய கவனம்!!

 1. மாணவர்கள் வெளியில் பயன்படுத்தும் காலணிகளைக் கழற்றி கட்டிடத்தினுள் பயன்படுத்தக்கூடிய காலணிகளையும் கொண்டுவருதல் மிக முக்கியம்.
 2. கற்பித்தல் நேரங்களில் கீழ்க்கட்டிடத்தினுள் எந்தப் பெற்றோரும் காத்திருப்பதற்கு ஒப்புதல் இல்லை.
 3. பாடசாலையில் தீப்பிடித்ததற்கான அறிகுறியை அறிவிக்கும் அபாயமணி ஒலிக்கும்பட்சத்தில் (brannalarm)> அனைவரும் கட் டிடங்களிலிருந்து தாமதமெதுவுமின்றி வெளியேறவேண்டும். அனைவரும் அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil, ambulanse osv) வாகனத்தரிப்பிடத்திலுள்ள கொடிக்கம்பத்தினருகே ஒன்றுகூடவேண்டும்.

வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களை வெளியே கூட்டிவருவது ஆசிரியர்களின் பொறுப்பாகும். பெற்றோர்கள் வகுப்பறை நோக்கிச் செல்வதற்கு அனுமதியில்லை.

எப்பொழுதும் வாகனங்களை அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil,politibil, ambulanse osv) நிற்பாட்டுதல் அவசியமென்பதை நினைவிற்கொள்க!

 

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.

நன்றி.

 

இங்ஙனம்
நிர்வாகம்
அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்

 

 

Ukas info for uke 18-2023

மாத திட்டம்

இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை

ஆண்டுத்திட்டம்

10
Jun 2023

கோடைகால ஒன்றுகூடல் 2023

11
Jun 2023

வைத்வெத் மற்றும் லோறன்ஸ்கூட் வளாகங்கள் இணைந்து நடாத்தும் விளையாட்டுப்போட்டி 2023

Meet US

Phone

95875537

Address

Nordlifaret 46, 1473 Lørenskog

Email

Lorenskog.annai@gmail.no

Get in Touch