றொம்மன்

அறிவித்தல்

26.02.2024
ஆண்டுக்கூட்டத்திற்கு பரிந்துரைகள் இருப்பின் பின்வரும் இணைப்பில் 01.03.2024ஆம் திகதி 20.00 மணிக்கு முன்னராக அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.
ஆண்டுக்கூட்டம் 09.03.2024 சனி அன்று நடைபெறும். ஆண்டுக்கூட்டத்திற்கு பரிந்துரைகள் இருப்பின் பின்வரும் இணைப்பில்

ஆண்டுக்கூட்டம் 09.03.2024 சனி அன்று நடைபெறும்.

ஆண்டுக்கூட்டத்திற்கு பரிந்துரைகள் இருப்பின் பின்வரும் இணைப்பில் 01.03.2024ஆம் திகதி 20.00 மணிக்கு முன்னராக அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.  அங்கத்தவர்களால் அனுப்பி வைக்கப்படும் பரிந்துரைகள் நிறுவன யாப்பிற்கு உட்பட்டவைகளாக இருத்தல் வேண்டும். யாப்பில் மாற்றங்கள் முன்வைக்க விரும்பின் அவற்றைத் தெளிவாக நடைமுறையாப்பில் உள்ள பகுதிகளில் என்ன மாற்றம்,செய்ய விரும்பும் பகுதி என்ன,  என்பவற்றை தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.  யாப்பு மாற்ற பரிந்துரைகள், யாப்பு மாற்ற பரிந்துரைகளுக்கான விதிகளின் அடிப்படையிலேயே செயற்படுத்தப்படும்.
நன்றி!
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம்.

றொம்மன் வளாகம்

20.02.2024
தெரிவுக்குழு பரிந்துரை
வணக்கம் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே! வளாகத்தின் யாப்பு விதிமுறைகளுக்கமைய தெரிவுக்குழுவினை தெரிவு செய்யவுள்ளோம். கடந்த

வணக்கம் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே!
வளாகத்தின் யாப்பு விதிமுறைகளுக்கமைய தெரிவுக்குழுவினை தெரிவு செய்யவுள்ளோம். கடந்த சனி 17.02.24 ம் திகதி நடைபெற்ற தகவற்கூட்டத்தில் கூறியதற்கமைய நிருவாகம் தெரிவுக்குழுவுக்கு மூவரை பரிந்துரை செய்யவுள்ளது. தெரிவுக்குழுவில் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பும் அங்கத்தவர்கள் Rommen @ annai. no என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்கள் விருப்பத்தை 22.02 24 வியாழன் 22.00 மணிக்கு முதல் தெரிவிக்கவும். அத்துடன் தங்களது முழுப்பெயர், குடும்ப இலக்கம், கைத்தொலைபேசி இலக்கம் என்பவற்றையும் மின்னஞ்சலில் குறிப்பிடவும்.
நன்றி
இவ்வண்ணம்
றொம்மன் நிருவாகம்

03.02.2024
கல்வியியற் போட்டிகள் குறித்த அறிவிப்பு
இவ்வாரம் நடைபெறும் கல்வி யியற் போட்டிகளில் பதிவு செய்யாத மாணவர்கள் போட்டி நடைபெறும்

இவ்வாரம் நடைபெறும் கல்வி யியற் போட்டிகளில் பதிவு செய்யாத மாணவர்கள் போட்டி நடைபெறும் நேரத்தில் முன்னதாக வந்து பதிவு செய்து கொண்டு போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளலாம்

22.01.2024
கல்வியியற்போட்டி 2024 தகவல்கள்
சிறுவர் வகுப்பு – 5ம் வகுப்பு வரையான மாணவர்களின் போட்டி விபரங்கள் 6

சிறுவர் வகுப்பு – 5ம் வகுப்பு வரையான மாணவர்களின் போட்டி விபரங்கள்

6 – 12ம் வகுப்பு வரையான மாணவர்களின் போட்டி விபரங்கள்

ஓவியம் வரையும்போது மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய விடயங்கள்

இவ்வாண்டு மாணவர்களுக்கு கட்டுரைப்போட்டிக்கு அணியம் செய்வதற்கு (தயார்படுத்துவதற்கு) 4 தலைப்புகள் முன்னரே வழங்கப்படும். மாணவர்கள் இத் தலைப்புகளில் கட்டுரைகளை எழுதிப் பழகுதல் வேண்டும்.

இவ்வாண்டு மாணவர்களுக்கு நிழற்படம் பார்த்துப் பேசுதற் போட்டிக்கு: அணியம் செய்வதற்கு (தயார்படுத்துவதற்கு) 4 தலைப்புகள் முன்னரே வழங்கப்படும். மாணவர்கள் இத் தலைப்புகளில் பேசுவதற்கு அணியம் செய்தல் வேண்டும்.

19.01.2024
கல்வியியற்போட்டிகள் 2024
கல்வியியற்போட்டிகள் 2024 நடைபெறும் நாள் விபரம்: 1) 27.01.24 சனி 13.00 மணிக்கு

கல்வியியற்போட்டிகள் 2024
நடைபெறும் நாள் விபரம்:
1) 27.01.24 சனி 13.00 மணிக்கு

1-5ம் வகுப்பு சொல்வதெழுதுதல்
ஓவியப்போட்டி- 1-5 ம் வகுப்பு 13.30
கட்டுரைப்போட்டி 6-10 ம் வகுப்பு
2) 28.01.24 கட்டுரைப்போட்டி 11+12 ம்வகுப்பு
3) 03.02.24 சனி 13.00 ஓவியப்போட்டி 6-10 ம் வகுப்பு
4) 4.02.23 ஞாயிறு 14.30 திருக்குறள் மனனப்போட்டி( இறுதி) 4-12 ம் வகுப்பு
5) 10.02.24 சனி 13.00 மணி. அரையிறுதி கதை சொல்லும் போட்டி, அரையிறுதி பேச்சுப்போட்டி, நிழற்படம் பார்த்துப்பேசுதல் இறுதிப்போட்டி
6) 11.02.24 ஓவியப்போட்டி 11-12 ம் வகுப்பு 17.00 மணி
7) 02.03.24 சனி 14.00 இறுதி கதை சொல்லும் போட்டி, இறுதிப்பேச்சுப்போட்டி

மாத திட்டம்

01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
நான்காம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024)
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
நான்காம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
பனிரெண்டாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024 )
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024 )
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
பதினொன்றாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024 )
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
பதினொன்றாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024 )
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
பத்தாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024 )
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
பத்தாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
ஒன்பதாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024 )
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
எட்டாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024 )
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
எட்டாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
ஏழாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024)
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
ஏழாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
ஆறாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024)
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
ஐந்தாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024)
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
ஐந்தாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
மூன்றாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024)
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
இரண்டாம் வகுப்பு தை மாதப் பாடத்திட்டம் ( Jan 2024)
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
இரண்டாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
முதலாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
தொடக்க நிலை மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
01 Thu Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
சிறுவர் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2024)

ஆண்டுத்திட்டம்

02
Mar 2024

02.03.24 சனி 13.30 இறுதி கதை சொல்லும் போட்டி, இறுதிப்பேச்சுப்போட்டி

Meet US

Phone

40076104

Address

Nedre rommen 3A , 0988 Oslo

Email

rommen@annai.no

Get in Touch