அஸ்கர் பாறும் (Asker og Bærum)

 

இத்ரே சுன்மோர (Ytre Sunnmøre)

 

ஒலசுண் (Ålesund)

 

ஒஸ்பேட் (Østfold)

 

திறமன் வளாகம் (Drammen)

 

துரண்ணியம் (Trondheim)

 

தொய்யன் (Tøyen)

 

புளுரோ (Florø)

 

பேர்கன் (Bergen)

 

மொட்டன்ஸ்றூட் (Mortensrud )

முகவரி : Stenbråten Skole, Hans Breiens vei 10, 1283 Oslo
தபால் முகவரி : Postboks 5 Mortensrud, 1215 Oslo.
தொலைபேசி இலக்கம் : +4740081647
வளாக மின்னஞ்சல் : mortensrud@annai.no
தொடர்புக்கு : மனோராஜ்

மோல்டே (Molde)

 

றொம்மன் (Rommen)

 

லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம் (Lørenskog)

 

வைத்வெத் (Veitvet)

 

ஸ்ரவங்கர் (Stavanger)

 

வெஸ்ட்ஃபோல்ட் (Vestfold)