மொட்டன்ஸ்றூட் – அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம்

பெற்றோருக்கான தகவற் கூட்டம் 17.09.22

எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 17.09.202 அன்று பெற்றோருக்கான தகவற் கூட்டம் நடைபெறும். விடயங்கள்: பாடசாலை விதிகள், ஆண்டுத்திட்டம், பாடநூல்கள்,அறிவாடல் போட்டி, வகுப்பறைச்சந்திப்பு, கட்டணங்கள். நேரம்: 11:15 – 12.00. பெற்றோர்கள் அனைவரும் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.

Email

annai@annai.no

Address

Hans, Breiens vei 10, 1283 Oslo

தொடர்புகளுக்கு

Your email address will not be published. Required fields are marked.

  72
  மாணவர்கள்
  280
  வகுப்புகள்
  10
  ஆண்டுச் சேவை

  அறிவித்தல்

  click

  நுழைவுகள்

  click

  நாட்காட்டி

  click