Organisasjonen

APTK er en landsomfattende frivillig organisasjon som ble stiftet i 1992. Hovedformålet er å gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin egen identitet ved å formidle tamilsk språk, historie, kulturopplevelser og kulturarv. Organisasjonen har i dag 16 lokallag, og aktivitetene for barn og ungdom foregår i regi av lokallagene. Lokallagene er organisert etter vedtekter som er vedtatt av hovedorganisasjonen, og lagene er forpliktet til å følge vedtak som er fattet av organisasjonens øverste organ som er landsmøtet. Senteret har 16 lokallag med omkring 1800 medlemmer.  Noen av lokallagene er store og har daglige aktiviteter, mens majoriteten har aktiviteter kun i helgene.

 Alle medlemmene oppfordres til å komme med ideer og innspill. Vi ønsker å gi barn og ungdom kvalitetssikrede og attraktive tilbud. Organisasjonen skal være et åpent sted for ungdom der de kan realisere og prøve ut nye ideer. Vi er opptatt av at ungdom skal få virkeliggjort sine drømmer samtidig som de er med å bygge og utvikle organisasjonen. 

 Organisasjonen blir drevet ved hjelp av frivillig innsats fra nåværende og tidligere medlemmer og foresatte. Takket være god oppslutning har man klart å vokse og opprettholde god kvalitet på tilbudene. 

Vedtekt

Monster vedtekt for lokallagene