Aktivitetene

APTK tilbyr mange aktiviteter. Under gis en kort beskrivelse av noen hovedaktiviteter i lokallagene.

1. Talentutvikling

Barn og unge skal få hjelp til å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. De jobber i grupper og er med på å bestemme fra planlegging til implementering. Dette gir dem mulighet til å være med å delta og bestemme. Mulighetene er mange når vi slipper unge energisterke mennesker til i diskusjon og handling.

2. Lesestimulering og lesegrupper

For å stimulere barn og ungdom til lesing, arrangerer vi samlinger for lesegrupper. De velger en bok, leser den og lærer å presentere det de har lest. Av og til arrangerer vi seminarer og temasamlinger med kursholdere som kan være litteraturkyndige, forfattere eller andre som behersker et aktuelt felt. Ved disse samlingene gis råd og veiledning som har til hensikt å øke leselysten.

3. Presentasjons- og taleteknikk

Hvert år arrangerer lokallagene kurs i presentasjons- og taleteknikk. Barn og ungdom skal få mulighet til å trene på dette. Det blir også arrangert konkurranser. Deltakerne velger ett tema somsjekk mellomrom mellom ordene

4. Lek- og læringsgrupper (biler og båter)
Barn og ungdom skal ha det gøy. Med denne aktiviteten treffer vi ungdommer som elsker å lære om motorleketøy. De får blant annet lage lekebiler ved å sette sammen forskjellige moduler.

5. Roboter og koding
Barn og ungdom får et innblikk i robotteknologien. Dette er deres første møte med robot- og programmeringsverdenen. Lego Mindstorms brukes i disse prosjektene. I tillegg bruker vi kidsakode hvor ungdommer arrangerer aktiviteter for andre ungdommer. For de som vil lære mer, gir vi mulighet til dette gjennom organisert samarbeid med andre organisasjoner. Noen av våre medlemmer har også deltatt og nådd til topps i Lego Mindstormskonkurranser med forskjellige lag og i ulike kategorier.

6. Drama og teater

Barn og ungdom lærer å utrykke seg gjennom drama. Stykkene de øver inn blir ofte brukt til fremføring under de store kulturarrangementene som lokallagene arrangerer hvert år. Aktiviteten er veldig populær.

7. Språkgrupper

Barn og ungdom samles med andre jevnaldrende for å stimulere tamilsk språk gjennom blant annet diskusjon, temaarbeid, sang og lek.. Kurset foregår primært gjennom sang, lek og dans. Unge kursledere gis også trening i å lede barn og ungdom.

8. Dansegrupper

Tamilsk og indisk dans gir mange en unik mulighet til å treffe andre jevnaldrende. Her lærer de forskjellige danseformer. Gjennom samarbeid med andre organisasjoner klarer vi å gi et godt tilbud til ungdommer som ønsker å profesjonalisere sine danseferdigheter.

9. Sørasiatisk musikk

Barn og ungdom får lære om musikk fra Sør-Asia. Opplæring i mestring av trommer, strengeinstrumenter og andre instrumenter inngår i denne pakken. Dette er et unikt tilbud til barn og ungdom i Oslo.

10. Støtte til skolearbeid
Barn og ungdom får støtte og hjelp til generelt skolearbeid. For de som trenger mer, har vi et samarbeid med TRVS’ (Tamilsk ressurs- og veiledningssenters) leksehjelp. Der kan våre medlemmer få benytte seg av leksehjelptiltak som TRVS tilbyr på søndager. Utenfor Oslo har vi leksehjelptilbud i lokallagene.

11. Temadager og informasjon for foreldrene
Vi har egne temadager for foreldrene med forskjellige temaer hver måned. De fleste er om barn og ungdom. Men av og til setter vi også fokus på temaer innen helse og samfunn. Eksempelvis kan vi nevne valgmøter med politikere fra ulike partier og webinformasjonsmøter og facebookgrupper om korona.

12. Andre aktiviteter
Organiserte turgrupper for bar og ungdom.

13: Medieskriving
Grupper der barn og ungdom lærer å skrive, velge ut og oppdatere nyheter fortløpende.