மொட்டன்ஸ்றூட்

அனைத்துலகத் தேர்வு – எழுதுதல் 01.06.24

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 01.06.2024 அன்று அனைத்துலகத் எழுத்துத்தேர்வுகள் 10.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். மாணவர்கள் அனைவரும் குறைந்தது  30 மணித்துளிகளுக்கு முன்னராகச் சமுகமளிக்க வேண்டப்படுகிறீர்கள்.
மழலையர் ,சிறுவர்நிலை மாணவர்களுக்குப் பாடசாலை வழமைபோல் நடைபெறும்.

      வகுப்பு      நேரம்
ஆண்டு 1,2,3 10.00 - 11.30
ஆண்டு 4,5,6 10.00 - 12.00
ஆண்டு 7,8 10.00 - 12.30
ஆண்டு 10 10.00 - 13.00