மொட்டன்ஸ்றூட்

புலன் மொழித் தேர்வு 11.05.24

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

புலன் மொழித் தேர்வு 2024 கேட்டல் , பேசுதல், வாசித்தல்
சனிக்கிழமை (11.05.2024)

            வகுப்பு                நேரம்
ஆண்டு 1,6           09.30 - 10.15
ஆண்டு 2,3,7          10.15 - 11.00
ண்டு 4,8            11.00 - 11.45
ஆண்டு 5,10            11.45- 12.30

மாணவர்கள் அனைவரும் மேற்தரப்பட்டுள்ள நேரத்திற்கு குறைந்தது 15 மணித்துளிகளுக்கு முன்னராகச் சமுகமளிக்க வேண்டப்படுகிறீர்கள்.
மழலையர் , சிறுவர்நிலை மாணவர்களுக்குப் பாடசாலை வழமைபோல் நடைபெறும்.
வழமைபோன்று சிற்றுண்டிச்சாலை இயங்கும்.