தொய்யன்

பேச்சுப்போட்டிக்கான இறுதிப்போட்டி

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 09/03/2024, மதியம் 14.00க்கு அன்று பேச்சுப்போட்டிக்கான இறுதிப்போட்டி மொட்டன்ஸ்றூட் வளாகத்துடன் இணைந்து நடைபெறும், என்பதை அறிய தருகிறோம்.

முகவரி (Adresse):-

Stenbråten skole,

Hans breiens vei 10

1283 Oslo