தொய்யன்

வருடாந்தப்பொதுக்கூட்டம் (Årsmøte)

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

 வருடாந்தப்பொதுக்கூட்டம் பங்குனி மாதம் 23.03.2024 சனிக்கிழமை காலை 11:15 மணிக்கு நடைபெற இருக்கின்றது.

பெற்றோர்களே இக்கூட்டத்தில் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டுமென எண்ணும் விடயங்கள், வினாக்களை 02.03.2024க்கு முன் எழுத்து மூலமாகவோ, நேரடியாகவோ அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாகவோ நிருவாகத்திடம் சமர்ப்பிக்கவும். அத்துடன் எமது நிர்வாகத்திற்கு புதியநிர்வாகிகள் தேவையாக உள்ளது .

பெற்றோர்களோ,அல்லது இளையவர்களோ இணைந்து செயற்பட விரும்புகிறவர்கள் தெரிவுக்குழுவையோ அன்றி நிர்வாகத்தையோ அணுகுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

ஆண்டுக்கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சிநிரல் 02.03.2024க்கு பின் தெரிவிக்கப்படும்.

மின்னஞ்சல் முகவரி: toyen@annai.no

நன்றி,

இவ்வண்

தொய்யன் வளாகம்

நிருவாகம்