தொய்யன்

கதை சொல்லுதல், பேச்சுப்போட்டிக்கான விண்ணப்பப்படிவம்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

கீழுள்ள இணைப்புக்குள் சென்று இப்போட்டிக்கு மாணவர்களை பதிந்துக் கொள்ளுங்கள். 

https://forms.office.com/e/H3rHXZCat7?origin=lprLink

 

1) சிறுவர் பிரிவு – கதை சொல்லும் போட்டி (2018 பிறந்தோர்).

2) ஆண்டு 1 முதல் ஆண்டு 7 வரையான மாணவர்களுக்கான பேச்சுக்கள் ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் இடம்பெறும்.

 

விண்ணப்ப முடிவு திகதி - 11.02.2024

 

தெரிவுப்போட்டி                                                                                                     இறுதிப்போட்டி

திகதி: 02.03.2024                                                                                                    திகதி: 09.03.2024

இடம்: தொய்யன் வளாகம்  (Bryn Skole)                                                                 இடம், நேரம் பின்னர் அறியத் தரப்படும்.                                                                   

நேரம்: 13.30

 

நன்றி,

தொய்யன் வளாகம்

நிருவாகம்