லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

வாராந்தத் தகவல் கிழமை 05 – 2024 – ஒலிப்பதிவுடன்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு


வணக்கம்!

பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 05-2024
இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

Ukasinfo_05-2024

உள்ளடக்கம்
-கல்வி & கலை 03.02.2024
-அன்னை தமிழ்முற்றப் போட்டிகள் 2024
-எமது வளாக இக்கல்வியாண்டில் நடைபெறவுள்ள நிகழ்வுகள்
-நிதி 2024
-தேநீர்ச்சாலை.
-பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலரின் முக்கிய கவனத்திற்கு!

ஒலிவடிவம் – வாராந்தத் தகவல்

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.
நன்றி.

இவ்வண்ணம்
நிர்வாகம்
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் லோறன்ஸ்கூக்