மொட்டன்ஸ்றூட்

திருக்குறள் தெரிவுப்போட்டி 17.04.24

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

திருக்குறள் தெரிவுப்போட்டி:  எதிர்வரும் 17.02.24 சனிக்கிழமை வழமையான வகுப்பு நேரத்தில் திருக்குறள் தெரிவுப் போட்டி நடைபெறும். இதில் தெரிவாகும் முதல் மூன்று நிலைகளைப் பெற்ற மாணவர்கள், அன்னைத் தமிழ் முற்றப் பணிக்குழுவினரால் நடாத்தப்படும் தேசிய மட்டத்திலான போட்டியில் பங்கேற்பார்கள்

திருக்குறள் ஒப்பித்தல் 2024

https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2014.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2013.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2012.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2011.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2010.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2009.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2008.pdf