மொட்டன்ஸ்றூட்

பெற்றோருக்கான தகவற் கூட்டம்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 06.01.2024 அன்று பெற்றோருக்கான தகவற் கூட்டம் நடைபெறும்.
விடயங்கள்: தமிழர் திருநாள் 2024, அறிவுமுற்றப் போட்டிகள்.
நேரம்: 11:15 – 12.00.
பெற்றோர்கள் அனைவரும் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.