மொட்டன்ஸ்றூட்

அன்னை தமிழ்முற்றப் போட்டிகள் 2024

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் தொடர்பான விவரங்கள் வருமாறு:

• சிறுவர் பிரிவு – கதை சொல்லும் போட்டி ( 2018 பிறந்தோர்).

• ஆண்டு 1 முதல் 7 வரையான மாணவர்களுக்கான பேச்சுக்கள் ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் இடம்பெறும்.

• ஆண்டு 4 முதல் 10 வரையான மாணவர்களுக்கான திருக்குறள் ஒப்பித்தல் ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் இடம்பெறும்.

வளாகங்களில் நடாத்தப்படும்.
சிறுவர் பிரிவு – கதைசொல்லும் போட்டி (2018), பேச்சுப் போட்டி, திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி என்பனவற்றில் முதல் மூன்று நிலைகளைப் பெற்ற மாணவர்கள், தேசிய ரீதியாக நடாத்தப்படும் போட்டியில் பங்குகொள்ள தகுதி பெறுவர்.

போட்டிகளில் பங்குகொள்ளும் போட்டியாளர்கள் குடும்பப் பெயர் மற்றும் வளாகத்தின் பெயரை போட்டியில் பங்குபெறும்போது பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

இப்போட்டிகள் இடம் பெறும் காலம், நேரம் தொடர்பான விபரங்கள் பின்னர் அறியத்தரப்படும்.

அந்தந்த வகுப்புகளுக்கான பேச்சுப்பகுதி மற்றும் திருக்குறள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே காணும் இணைப்பை அழுத்தி பிறந்த ஆண்டின் அடிப்படையில் பேச்சு அல்லது குறளை தரவிறக்கம் செய்யவும்.

பேச்சு 2024

https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/tale/tale_2017.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/tale/tale_2016.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/tale/tale_2015.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/tale/tale_2014.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/tale/tale_2013.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/tale/tale_2012.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/tale/tale_2011.pdf

திருக்குறள் ஒப்பித்தல் 2024

https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2014.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2013.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2012.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2011.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2010.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2009.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2024/kural/2008.pdf