லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

அன்னை தமிழ்முற்றப் போட்டிகள் 2024 விபரம் – எழுத்து மற்றும் ஒலிவடிவத்துடன்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

அன்னை தமிழ்முற்றப் போட்டிகள் 2024

ஒலிவடிவம்

மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் தொடர்பான விவரங்கள் வருமாறு:

• சிறுவர் பிரிவு – கதை சொல்லும் போட்டி ( 2018 பிறந்தோர்).

• ஆண்டு 1 முதல் 7 வரையான மாணவர்களுக்கான பேச்சுக்கள் ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் இடம்பெறும்.

• ஆண்டு 4 முதல் 10 வரையான மாணவர்களுக்கான திருக்குறள் ஒப்பித்தல் ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் இடம்பெறும்.

வளாகங்களில் நடாத்தப்படும்.
சிறுவர் பிரிவு – கதைசொல்லும் போட்டி (2018), பேச்சுப் போட்டி, திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி என்பனவற்றில் முதல் மூன்று நிலைகளைப் பெற்ற மாணவர்கள், தேசிய ரீதியாக நடாத்தப்படும் போட்டியில் பங்குகொள்ள தகுதி பெறுவர்.

போட்டிகளில் பங்குகொள்ளும் போட்டியாளர்கள் குடும்பப் பெயர் மற்றும் வளாகத்தின் பெயரை போட்டியில் பங்குபெறும்போது பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

வளாகங்களில் முதல் மூன்று நிலைகளைப் பெற்ற மாணவர்களின் விபரங்களை எதிர்வரும் 10.03.2024 இற்கு முன்பாக அனுப்பவேண்டியுள்ளதால் எதிர்வரும் 03.02.2024 இற்கு முன் மாணவர்களை போட்டிகளுக்குத் தயார் செய்யுமாறு வேண்டுகின்றோம்.

இப்போட்டிகள் இடம் பெறும் காலம், நேரம் தொடர்பான விபரங்கள் பின்னர் அறியத்தரப்படும்.

அந்தந்த வகுப்புகளுக்கான பேச்சுப்பகுதி மற்றும் திருக்குறள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்முறையும் பல மாணவர்கள் பங்கேற்பார்கள் என நம்புகின்றோம்.

கீழே காணும் இணைப்பை அழுத்தி பிறந்த ஆண்டின் அடிப்படையில் பேச்சு அல்லது குறளை தரவிறக்கம் செய்யவும்.

பேச்சு 2024

பேச்சு 2017

பேச்சு 2016

பேச்சு 2015 

பேச்சு 2014 

பேச்சு 2013 

பேச்சு 2012 

பேச்சு 2011 

திருக்குறள் ஒப்பித்தல் 2024

திருக்குறள் 2014 

திருக்குறள் 2013

திருக்குறள் 2012

திருக்குறள் 2011

திருக்குறள் 2010 

திருக்குறள் 2009

திருக்குறள் 2008

நன்றி.

இவ்வண்ணம்
கல்வி - நிர்வாகம்
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் லோறன்ஸ்கூக்.