லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

வாராந்தத் தகவல் கிழமை 47 – 2023 – ஒலிப்பதிவுடன்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

வணக்கம்!

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 47-2023

Ukas info for uke 47-2023

உள்ளடக்கம்
-கல்வி & கலை – 25.11.2023
-அரையாண்டுத் தேர்வு 2023.
-நத்தார் விழா 2023
-புதிய நிருவாக உறுப்பினர்கள் சந்திப்பு 18.11.2023
-பெற்றோருக்கான தெளிவுபடுத்தல்!
-மாவீரர்நாள் நிகழ்வு மண்டபத்திற்கான பிரயாண ஒழுங்குகள் 2023 இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
-மழலையர் முற்றம்.
-தேநீர்ச்சாலை.
-பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலரின் முக்கிய கவனத்திற்கு!
-தைப்பொங்கல் விழா 2024 (13.01.2024) இணைப்பைப் பார்க்கவும்!
-நிதி 2023

ஒலிவடிவம் – வாராந்தத் தகவல்

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.
நன்றி.

இவ்வண்ணம்
நிர்வாகம்
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் லோறன்ஸ்கூக்