லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

வாராந்தத் தகவல் கிழமை 46 – 2023 – ஒலிப்பதிவுடன்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

வணக்கம்!

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 46-2023
Ukas info for uke 46-2023

உள்ளடக்கம்
-கல்வி & கலை – 18.11.2023
-ஆண்டுக்கூட்டம் பகுதி 2 – 11.11.2023
-நிர்வாகத்தில் புதிதாக இணைந்து பணியாற்ற தெரிவானவர்களின் விபரம்.
-பெற்றோர்குழு 2023 - 2024 விபரம்.
-கணக்காய்வாளர் விபரம்.
-புதிய நிர்வாகத் தெரிவுக்குழு விபரம்.
-ஆண்டுக்கூட்டத்தில் எடுத்தமுடிவுகள்.
-அரையாண்டுத் தேர்வு 2023.
-எமது வளாக இக்கல்வியாண்டில் (2023 - 2024) நடைபெறவுள்ள நிகழ்வுகள்.
-மழலையர் முற்றம்.
-தேநீர்ச்சாலை.
-பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலரின் முக்கிய கவனத்திற்கு!
-தைப்பொங்கல் விழா 2024 (13.01.2024) இணைப்பைப் பார்க்கவும்!
-நிதி 2023

ஒலிவடிவம் – வாராந்தத் தகவல்

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.
நன்றி.

இவ்வண்ணம்
நிர்வாகம்
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் லோறன்ஸ்கூக்