லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

வாராந்தத் தகவல் கிழமை 45 – 2023 – ஒலிப்பதிவுடன்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

வணக்கம்!

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 45-2023
Ukas info for uke 45-2023

உள்ளடக்கம்
-கல்வி & கலை – 11.11.2023
-மாவீரர் நினைவாக நடாத்தப்படும் ஓவியப்போட்டி 2023.
-ஆண்டுக்கூட்டம் பகுதி 2 - 11.11.2023 ( நிகழ்ச்சிநிரல் - Agenda)
-பெற்றோர்குழு 2023-2024 தெரிவு.
-புதிய நிருவாக உறுப்பினர்கள் தெரிவு 2023.
-அனைத்துலக அறிவாடல் போட்டி 2023
-மழழையர் முற்றம் 03.12.2023.
-வளாக நிகழ்வுகள் 2023 விபரம்.
-நிதி 2023.

குறிப்பு: ஆண்டுக்கூட்டத்தினைக் கருத்திற்கொண்டு இவ்வாரம் vafler சுட்டு விற்கப்படமாட்டாது.

ஒலிவடிவம் – வாராந்தத் தகவல்
LYD – Ukas info for uke 45- 2023.m4a

 

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.
நன்றி.

இவ்வண்ணம்
நிர்வாகம்
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் லோறன்ஸ்கூக்