லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

வாராந்தத் தகவல் கிழமை 44 – 2023 – ஒலிப்பதிவுடன்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

வணக்கம்!

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்:  கிழமை எண். 44-2023
உள்ளடக்கம்
-கல்வி & கலை  – 04.11.2023
-பெற்றோர்குழுத் தெரிவு - 04.11.2023
-மழழையர் முற்றம் 03.12.2023
-வளாக நிகழ்வுகள் 2023 விபரம்.
-நிதி 2023.
ஒலிவடிவம் - வாராந்தத் தகவல்

மழழையர் முற்றம் 03.12.2023

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.
நன்றி.
இவ்வண்ணம்
நிர்வாகம்
அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் லோறன்ஸ்கூக்