லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

வருடாந்த ஆண்டுக்கூட்டம் 2023 பகுதி 2 இற்கான நிகழ்ச்சிநிரல் – Agenda for Årsmøte 2023 del 2

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

வணக்கம்,

இணைப்பைப் பார்க்கவும்!

Agenda for årsmøte del 2 - 11.11.2023

எமதுளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.

நன்றி.

இவ்வண்ணம்
நிர்வாகம்
அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்