மொட்டன்ஸ்றூட்

வகுப்பறைச் சந்திப்பு

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

எதிர்வரும் 30.09.23சனி அன்று நடைபெறும் வகுப்பறைச் சந்திப்புகள்.

ஆண்டு 3: 09.45 - 10.10
ஆண்டு 4: 10.15 - 10.40
ஆண்டு 7: 11.05- -11.30
ஆண்டு 8: 11.35 - 12.00

அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, மாணவச் செல்வங்களது கல்வியை மேலும் வளர்ச்சியடைய வைக்கும் நோக்குடன் ஒழுங்கமைக்கப்படுவதே வகுப்பறைச் சந்திப்பு. எனவே உங்கள் பிள்ளைகளின் கல்வி சார்ந்த விடயங்களை வகுப்பாசிரியருடன் கலந்துரையாட ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் இக்கூட்டத்துக்குத் தவறாது சமுகமளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.