லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

வாராந்தத் தகவல் கிழமை 33 – 2023 – கல்வியாண்டு 2023-2024 தொடக்கம் 19.08.2023

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

வணக்கம்,

இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்:

 1. பெற்றோருக்கான வாராந்த தகவல்: கிழமை எண். 33-2023

Ukas info for uke 33-2023

உள்ளடக்கம்

 • கல்வியாண்டு தொடக்கம் 19.08.2023 – 09:30
 • உறுப்பினர் தகவல் சந்திப்பு 19.08.2023 – 11:20
 • கல்வி - பாடசாலை 09:30
 • 11ஆம் வகுப்பு மற்றும் தமிழ்த்தேர்விற்கான வகுப்புத் தொடக்கம்
 • பாடப்புத்தகங்கள்
 • அனைத்துலக அறிவாடல் போட்டி 2023
 • கலை - தொடக்கம் 27.08.2023
 • நிதி 2023
 • விளையாட்டுப் போட்டி 2023 - மீளாய்வு

 

முக்கிய கவனம்!!

 1. எப்பொழுதும் வாகனங்களை அவசர வாகனப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி (brannbil,politibil, ambulanse osv) நிற்பாட்டுதல் அவசியமென்பதை நினைவிற்கொள்க!

 

எமது வளாக நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் அல்லது எம்மால் வழங்கப்படும் தகவல்களில் தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் வளாகப் பொறுப்பாளருடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற ஊகங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். தொலைபேசி இல. +4791875537.

நன்றி.

 

இங்ஙனம்
நிர்வாகம்
அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்