தொய்யன்

கல்வியற்போட்டி 2022 – 2023

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

உறுப்பெழுத்து, கட்டுரைப்போட்டிகளுக்கான முடிவுகள். கீழுள்ள இணைப்பை அழுத்தவும்.

முடிவுகளின் விபரங்கள்

திருக்குறள் போட்டியில் பங்கெடுத்து, வெற்றியிட்ட மாணவர்களின் விபரங்களைப் பார்ப்பதற்கு  இங்கே அழுத்தவும்.