மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 7 ஐப்பசி மாதப் பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம் 07.10.2023  வளாகத்தில்
இலையுதிர்கால விடுமுறை
இல்லத்தில்
சொல்வதெழுதுதல் ஆயத்தப்படுத்தல் பக்.11. தமிழிலக்கிய வரலாறு. என்ற தலைப்பில் கட்டுரை எழுதுதல். கவிதை வாசித்து வரல்.


காலம் 14.10.2023   வளாகத்தில்
அலகு 2 பயிற்சிகள் வகுப்பில் செய்து முடித்தல்.நமக்கு உதவுவோர் என்ற தலைப்பில் கட்டுரை வகுப்பில் எழுதுதல் சொல்வதெழுதுதல் செய்தல். அலகு 3 வாசித்தல்.

இல்லத்தில்
விரும்பிய 5 வசனம் தொலைபேசியில் தமிழில் எழுதி அனுப்பவும். கதை வாசித்து வரவும்.


காலம் 21.10.2023     வளாகத்தில்
அலகு 3 வாசித்து விளங்கப்படுத்துதல். இலக்கணம் விளங்கப்படுத்துதல்.

நவராத்திரி விழா நடைபெறும்.

இல்லத்தில்
மீட்டல் பரீட்சைக்கு ஆயத்தப்படுத்தல். பாடப் புத்தகத்திலுள்ள பழமொழிகளை வாசித்து வரல்.


காலம் 28.10..2023     வளாகத்தில்
மீட்டல் பரீட்சை நடைபெறும். அலகு 3 பயிற்சிகள் செய்து முடித்தல்.

இல்லத்தில்
அலகு 4 வாசித்தல், அத்துடன் ஆசிரியர் கூறிய பயிற்சி செய்தல்.